Product Lifecycle Management
PLM je zkratkou anglického termínu Product Lifecycle Management, který značí proces řízení kompletního životního cyklu produktu, a to od jeho prvotního konceptu, přes detailní návrh, výrobu a poprodejní servis až po jeho likvidaci. Poněkud mylně je někdy tento pojem vztahován pouze na tzv. PDM software, který je využíván v dílčích fázích PLM procesu zejména pro správu dat strojírenského...
Tato studie, zpracovaná společností CIMdata na základě jejích poznatků a provedeného průzkumu, vytyčuje deset důležitých otázek pro dodavatele PLM řešení, jež bývají při výběru softwaru běžně přehlíženy nebo zanedbávány. Neschopnost přesné formulace dotazu a vyhodnocení odpovědi může v řádu měsíců až let pro firmu znamenat zjištění, že vybrané řešení neodpovídá jejím...
Tento článek popisuje vývoj PDM systémů a jejich využitelnost ve středně velkých výrobních podnicích v různých průmyslových segmentech. Dokument představuje klíčové komponenty PDM, o něž by se měly středně velké společnosti zajímat, vysvětluje, jak může PDM řešit jejich kritické obchodní problémy, a popisuje nejdůležitější prověřené postupy týkající se plánování a implementace...
PLM je zkratkou anglického termínu Product Lifecycle Management, který značí proces řízení kompletního životního cyklu produktu, a to od jeho prvotního konceptu, přes detailní návrh, výrobu a poprodejní servis až po jeho likvidaci. Poněkud mylně je někdy tento pojem vztahován pouze na tzv. PDM software, který je využíván v dílčích fázích PLM procesu zejména pro správu dat strojírenského...

Výběr a nasazení PDM ve středně velké firmě

Tento článek popisuje vývoj PDM systémů a jejich využitelnost ve středně velkých výrobních podnicích v různých průmyslových segmentech. Dokument představuje klíčové komponenty PDM, o něž by se měly středně...