Product Lifecycle Management

Rozhovor: Autodesk jde vlastní cestou

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

Strojírenskou výrobu si lze bez softwaru od firmy Autodesk představit jen velmi těžko. Její nabídka pro průmyslové podniky má ohromný záběr a uspokojuje potřeby mnoha oborů. Na rozdíl od většiny svých konkurentů se však vyhýbá pojmu „PLM“. David Palas, ředitel české pobočky Autodesku, v našem rozhovoru vysvětluje, že důvodem je sázka na pragmatičnost.

V oblasti řešení pro strojírenství nyní propagujete tzv. integrovaný návrhový proces. Co si pod tímto termínem můžeme konkrétně představit?

David Palas, ředitel české pobočky společnosti Autodesk (fotografie: Jan Homola)

Jde o vývoj výrobku metodou, kterou označujeme jako „digitální prototypování“. Ta zkracuje a zlevňuje vývoj výrobku. Digitální prototyp je výsledkem procesu spolupráce týmů a specialistů zahrnující designéry, konstruktéry, výpočtáře, technology a řadu dalších. Už od počátečních fází návrhu umožňuje zkoumat a analyzovat funkční, estetické, environmentální, cenové a mnohé jiné parametry budoucího výrobku a optimalizovat jeho návrh na základě komunikace týmu. Smyslem digitálního prototypování je posílit schopnost vývojářů zachytit všechny relevantní vstupy, promítnout je do návrhu pro opakovatelné využití těchto znalostí i při následných inovačních cyklech a také zásadně zredukovat nutnost výroby fyzických prototypů na absolutní minimum. V řadě segmentů je pak možné potřebu výroby fyzických prototypů zcela odstranit. Tento koncept má relevantní aplikaci ve všech výrobních odvětvích.

Lze váš „integrovaný návrhový proces“ vnímat jako alternativu toho, co vaši konkurenti označují jako PLM?

PLM není kategorie softwaru ani metoda vývoje výrobku, proto tento termín aktivně nepoužíváme. Navíc – v kontextu softwarových řešení – je tento termín historicky spojován s nákladnými implementacemi něčeho, co ne vždy přineslo na konci kýžený efekt. Pokud však chápeme PLM jako univerzální označení konzistentního přístupu výrobní firmy k řízení procesů kolem životního cyklu výrobku, pak platí, že digitální prototypování koncept PLM obsahuje a podporuje. Digitální prototypování Autodesku je založeno na jednotném digitálním modelu definujícím výrobek, který je sdílen a využíván napříč předvýrobními, výrobními, prodejními a poprodejními procesy, poskytuje konzistentní informace o výrobku a zaručuje integritu těchto dat. Pro různé fáze a profese jsou k dispozici nejrůznější specializované aplikace s funkčností odpovídající potřebám jednotlivých odborníků a charakteru jejich práce. Všichni pracují se stejným datovým modelem výrobku, sdílejí relevantní informace a obohacují je. Přirozenou součástí jsou nástroje pro správu inženýrských dat s integrací do informačních systémů pro řízení procesů. V čem se náš přístup od přístupu konkurentů liší, je cesta k dosažení cíle. My vsázíme na pragmatičnost: jednoduchost a rychlost implementace s maximálním využitím standardních nástrojů.

Šéf Autodesku Carl Bass v roce 2007 pronesl, že „PLM je pouze marketingový slogan vymyšlený pro potřeby finančníků“. Změnil se nějak přístup vaší firmy od té doby?

Problémem termínu PLM je, že existuje řada jeho odlišných definic. Někteří dodavatelé softwaru používají nálepku PLM pro řešení standardních problémů inženýrských procesů, často relativně jednoduchých, a prezentují je jako revoluci. Vůči tomu se vymezujeme. Chceme, aby bylo jasné, že náš přístup takový není. Každý problém lze řešit několika způsoby. Jak jsem již řekl, u digitálního prototypování vsázíme na pragmatičnost a na rychlou návratnost investice. V tomto kontextu jistě není žádným paradoxem, že podle společnosti CIMdata, uznávané přední konzultační a analytické společnosti specializující se na PLM, patří Autodesk k předním dodavatelům aplikací pro PLM. V klíčových segmentech průmyslu, jako jsou například oblasti energetického strojírenství nebo navrhování a optimalizace výrobních hal, nabízí Autodesk z pohledu PLM unikátní a bezkonkurenční hodnotu. Mám na mysli konkrétní technologie, jako je NavisWorks a Factory Design Suite. Jen těžko byste na trhu hledal obdobně robustní, funkčně silné a přitom tak rychle implementovatelné řešení.

Na jaké sféry uživatelů cílí vámi nabízené produkty, především Autodesk Inventor a navazující aplikace?

Chcete-li nejhrubší rozčlenění průmyslových odvětví, pro něž máme ucelenou nabídku, pak bych vyjmenoval klíčové segmenty, jako je automobilový průmysl a výroba dopravních prostředků, segment spotřebního zboží, průmyslové strojírenství, které má mnoho subsegmentů, a také výrobce stavebních konstrukcí, systémů a technologií pro stavební průmysl. Autodesk Inventor je klíčovou aplikací digitálního prototypování a je jeho srdcem – jde o hlavní nástroj pro návrh, vizualizaci a simulaci digitálních prototypů. Řešení Autodesku pro digitální prototypování zahrnuje rozsáhlé spektrum aplikací pro různé kategorie uživatelů v mnoha profesích a oborech. Začíná u designérů s produkty, jako je řada Alias a SketchBook, přes konstruktéry s produkty řady Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, výpočtáře a specialisty v oblasti simulací s produkty Algor a Moldflow. Následují nástroje pro tvorbu digitální dokumentace a prezentací pro prodej a marketing s produkty, jako je Showcase, Inventor Publisher, 3ds Max nebo Maya. Dále pak nástroje pro projektanty pracující s celou řadou produktů z kategorie AEC, Plant Design a P&ID, až po projektanty výrobních linek a technologických celků s programy Factory Design Suite, NavisWorks a mnoho dalších.

Český web Autodesku obsahuje nabídku více než padesáti softwarových produktů pro podporu navrhování. Nabízíte tyto programy i v balíčcích, sestavené podle potřeb různých oborových specializací?

Ano. Přesně s tímto cílem jsme rozšířili možnosti licencování našich produktů, především o tzv. „suites“ neboli balíčky obsahující kombinace vzájemně spolupracujících aplikací. Uživatelé si tak mohou na počítač nainstalovat víc programů a používat je podle aktuální potřeby. Suites lze instalovat také jako plovoucí licence v počítačové síti. Tímto způsobem dochází k efektivnějšímu využití investic. Tento způsob licencování se pochopitelně setkává se zájmem a odhadujeme, že „suites“ se v budoucnu stanou nejžádanější formou licencování.

Ve kterých oblastech strojírenství se z hlediska funkční výbavy vašich aplikací cítíte být nejsilnější?

Produkty, které lze pokládat za špičkové a inovativní ve svém oboru, poskytujeme v mnoha oblastech. V prvé řadě je to Autodesk Inventor, naše vlajková loď digitálního prototypování. Autodesk Inventor je po všech stránkách vyzrálým nástrojem konstruktérů a svou robustností, výkonem, nabitou funkční výbavou a přesto ojediněle snadnou ovladatelností patří bezesporu ke špičce. Dalším příkladem jsou nástroje pro koncepční návrh a průmyslový design, jenž ve svém segmentu trhu jasně vévodí – zejména v automobilovém průmyslu je Alias synonymem špičkového řešení pro design. Používají jej prakticky všichni výrobci automobilů, ale také nepřeberný počet zákazníků v celé řadě dalších odvětví, nevyjímaje designérsky zvučná jména, jako je například Apple. V oblasti simulací je to jednoznačně produktová řada Moldflow, řešení pro optimalizaci návrhu a simulaci výroby výrobků z plastů, v kombinaci s nástrojem Inventor Tooling určeného k návrhu forem. Mohl bych pokračovat dalšími aplikacemi, největší sílu Autodesku však vidím právě v konceptu digitálního prototypování, v integraci a vzájemné spolupráci všech zmíněných oblastech. Interoperabilita našich řešení daleko přesahuje hranice strojírenského odvětví, jde napříč celou řadou, včetně softwaru pro projektování budov, infrastruktury a pro vizualizaci, což je důležité pro naše zákazníky. Ve stavebním průmyslu vidíme například jasný trend potřeby sdílení dat mezi aplikacemi projektantů a výrobců fasádních systémů, ocelových konstrukcí, výtahů, strojního vybavení staveb a podobně. V oblasti výstavby technologických celků v chemickém nebo energetickém průmyslu je tato potřeba ještě markantnější. V těchto oblastech nemá svým rozsahem produktové portfolio Autodesku obdobu.

S ohledem na velkou rozšířenost vašeho softwaru a skutečnost, že značná část českého strojírenství je propojena s automobilovým průmyslem, musejí být vaše aplikace schopny poradit si s daty jiných důležitých CAD programů, zejména se systémy Catia, NX a Pro/Engineer. Do jaké míry je u Inventoru vyřešena kompatibilita s jejich formáty?

Součástí instalace jsou přímé překladače formátů všech výše zmiňovaných systémů, ale také celé řady dalších. Data je možné následně parametrizovat rozpoznáním historie nebo s pomocí přímého modelování – s využitím technologie Inventor Fusion. Toto řešení staví na stejnou úroveň přímé a parametrické modelování, takže uživateli prakticky nezáleží na tom, jaký je jeho zdroj dat.

Schopnost široké interoperability je důležitá také v kategorii správy dat. Co můžete poskytnout v této oblasti a jaké PDM produkty aktuálně nabízíte?

Řešení správy dat má název Autodesk Vault. Díky škálovatelnosti jsme zákazníkovi schopni nabídnout řešení vždy odpovídající právě jeho potřebám – od základní úrovně správy návrhových souborů v projekčním či konstrukčním týmu Autodesk Vault, přes Autodesk Vault Workgroup s podporou schvalovacích procesů a správou revizí. Dále pak pro firmy s kancelářemi ve více lokacích s možností propojení těchto pracovišť a replikací dat v Autodesk Vault Collaboration až po komplexní správu dat výrobku v Autodesk Vault Professional. Posledně jmenovaný produkt nabízí mimo jiné komplexní nástroje pro správu kusovníků, pro procesy změnového řízení a integraci na podnikové informační systémy. Výhodou jednotné platformy celé rodiny Vault je možnost plynulého přechodu z nižší verze na vyšší, a to bez ztráty dat a s minimální časovou náročností. Základní úroveň aplikace Autodesk Vault je standardní součástí dodávky návrhového systému Autodesk Inventor a některých dalších produktů.

V infrastruktuře mnoha firem hraje po boku CAD systému podstatnou úlohu také doprovodný CAM software. Autodesk prozatím žádný svůj CAM systém nenabízí. Jak reagujete na poptávku takových zákazníků? Jste schopni například doporučit preferované CAM řešení, které ideálně doplňuje Autodesk Inventor?

Pro programátory NC strojů a uživatele CAM systémů je podstatné, jak kvalitní a efektivní nástroje mají pro tvorbu NC programů pro konkrétní obráběcí stroje, jež používají, a zda tyto nástroje bezproblémově spolupracují s CAD systémem, v němž byl navržen výrobek nebo forma, která má být obrobena. Dále je pro ně důležité například to, zda a jak kvalitně dokáže jejich CAM systém reagovat na dodatečné změny geometrie výchozího CAD modelu – tedy asociativita mezi CAD modelem a modelem v CAM programu. Trh CAM systémů je nesmírně fragmentovaný a zhruba dvě třetiny všech uživatelů těchto aplikací ve světě používá specializovaný CAM software – vedou je k tomu zřejmé technické důvody. Velká část uživatelů CAM jsou navíc firmy, které nemají vlastní konstrukci, nepoužívají žádný CAD, a naopak musejí být schopny pracovat s CAD modely různých formátů. To jsou hlavní důvody, proč se soustředíme na kvalitní integraci předních CAM systémů s datovým modelem Autodesk Inventoru a vytvořili jsme pro ně certifikační program. S těmito dodavateli velmi úzce spolupracujeme, jejich produkty testujeme a certifikujeme pro každou novou verzi Inventoru. Prostřednictvím autorizované sítě našich prodejců je nabízíme jako součást řešení pro digitální prototypování. Na trhu je k dispozici několik špičkových CAM systémů, které jsou Autodeskem certifikovány a pracují s nativními daty Inventoru včetně asociativního propojení. V České republice je našimi autorizovanými partnery dodáván a podporován systém InventorCAM, jenž má velmi těsnou integraci do prostředí Autodesk Inventoru, je zde ale také několik dalších velmi kvalitních certifikovaných řešení, jako například HyperMill, EdgeCAM, GibbsCAM nebo třeba Esprit – všechny dostupné v českém jazyce. Kompletní seznam certifikovaných CAM aplikací pro Inventor je k dispozici na našem webu v sekci Manufacturing.

Vedle nabídky softwaru pro strojírenství a stavebnictví nyní připravujete několik produktů, které kombinují potřeby obou těchto oborů – například Autodesk Navisworks nebo Factory Design Suite. Pro koho jsou určeny?

Factory Design Suite je balík aplikací určený projektantům, kteří se zabývají projektováním výrobních hal, navrhováním výrobních linek a optimalizací výrobních procesů. Potřebují často kombinovat 2D a 3D data z různých zdrojů, jako jsou stavební půdorysy, modely nosných konstrukcí, vzduchotechniky a rozvodů médií a detailní modely výrobních zařízení, dopravníků a strojů. Balík nabízí množství funkcí pro detekci prostorových kolizí, optimalizaci využití ploch na bázi omezujících parametrů, simulace pohybu materiálu a osob, manipulace s objemnými díly, práci s knihovnamy standardních zařízení výrobních hal a podobně. Navisworks je jedna z aplikací tohoto balíku, která slouží pro integraci dat různých CAD formátů do jednoho prostředí pro snadnou vizualizaci, inspekci a analýzu v reálném čase – pro představu, mluvíme zde o interaktivním prohlížení modelů celých továren, často se stovkami tisíc komponent.

Autodesk dlouhodobě koketuje s vývojem on-line aplikací a testuje řadu nových technologií, které mění tvář tradičního konstruování na počítačích. Můžeme i z vaší strany v dohledné době očekávat náhlou změnu kurzu, jako se tomu stalo v posledním roce například u PTC?

S online aplikacemi Autodesk nekoketuje, již dlouho je totiž vyvíjíme a poskytujeme. Příkladem může být Autodesk Buzzsaw, portálové řešení pro koordinaci projektových týmů nabízené jako online služba, nebo MapGuide Enterprise a další technologie, které pracují s databázemi distribuovanými na síťových serverech. Dále pak například nedávno uvedená novinka, AutoCAD WS, pomocí něhož můžete pracovat se svými návrhy odkudkoliv. Vaše otázka ale zřejmě směřovala konkrétně k fenoménu cloud computingu a infinite computingu. Cloud je zřetelný a často diskutovaný fenomén, a je nabíledni, že výpočetní síla a infrastruktura poskytovatelů se rapidně zvětší a klesne cena. Autodesk samozřejmě vyvíjí aplikace, služby a nové licenční modely, které využívají výpočetní kapacity a dalších výhod cloudu a zprostředkují je našim zákazníkům. Žádnou zásadní revoluci ani změnu kurzu ale neočekávám. V nejbližších letech bude praktickým tématem tzv. hybridní computing, tj. kombinace desktopů a online služeb. Například uživatel aplikace, kterou používá denně na desktopu, získá v rámci předplatného přístup k doplňujícím funkcím, které potřebuje jednou za čas. Nebo je pro něj výhodnější využívat externí výpočetní kapacitu cloudu, což může být příklad vizualizace, simulace, konverze dat a podobně. Technologie pro nové formy poskytování aplikací a služeb vyvíjíme a budeme vyvíjet nadále. Některé novinky v tomto směru si mohou zájemci vyzkoušet na Autodesk Labs.

Článek byl publikován v magazínu PLM News 1/2011