Product Lifecycle Management

Rozhovor: Výhody PLM už Češi pochopili

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

V područí nadnárodního koncernu Siemens sice nepůsobí navenek tak nápadně, jako její samostatně působící konkurenti, přesto Siemens PLM Software patří k nejúspěšnějším dodavatelům strojírenského softwaru na světě. Ředitel české divize Tomáš Svoboda je díky tomu velmi vytíženým manažerem. Čas, který věnoval našemu rozhovoru, si proto uzmul z letní dovolené.

Výzkumy popisující vývoj trhu s technickým softwarem v posledních měsících hlásí zlepšování celkové situace, poznamenané dříve hospodářskou recesí. Můžete tento trend potvrdit?

Tomáš Svoboda, Managing Director, Siemens PLM Software CZ (fotografie: Siemens PLM Software)

Ano, to mohu potvrdit. Ve všech regionech jsme zaznamenali růst oproti loňskému roku v řádech desítek procent.

Jak se doznívající ekonomická recese projevila v přístupu vašich zákazníků k používanému softwaru, jeho údržbě a pořizování nových licencí?

Domnívám se, že jsou veškeré náklady ve firmách podrobeny přísnější kontrole. Management se více zajímá o přínosy z investic, možná rizika a ekonomiku projektů. Na druhou stranu ale recese potvrdila, že investice do technologií zvyšujících produktivitu a agilitu firem se vyplatí. Manažeři firem se více zajímají o to, jak zvýšit výkonnost podniku, jak zlepšit interní spolupráci.

Jsou to zhruba tři roky od chvíle, kdy se vaše společnost – tehdy ještě UGS – stala součástí koncernu Siemens. Jak tuto změnu s odstupem času hodnotíte?

Z vlastní zkušenosti z více akvizic a integrací mohu potvrdit, že tato proběhla hladce a pozitivně. Nejen pro naše velké zákazníky znamená spojení se Siemensem záruku stability a další investice do vývoje našeho softwaru. Siemens tímto krokem zároveň naplňuje vizi spojení fyzického světa výroby se světem virtuálním. Již vloni jsme uvedli novou verzi aplikace NX CAM, která umožňuje ověření obráběcích drah ve virtuálním stroji včetně řídicího systému Sinumerik (CNC systém od společnosti Siemens – pozn. red.). Nejedná se tedy o emulaci obráběcího stroje, ale o jeho virtualizaci. Jednotlivé kroky programu jsou na počítači prováděny přímo v prostředí systému Sinumerik včetně jeho uživatelské konzole. Obráceně lze rovněž hotový NC program vytvořený nebo upravený přímo na stroji validovat zpětně ve virtuálním stroji. Tímto způsobem lze generovat optimalizovaný NC kód, ušetřit čas seřizování a zvýšit tak vytíženost strojů. Obdobně můžeme dnes ze systému pro správu nástrojů na dílně přímo nahlížet do databáze nářadí v PLM řešení Teamcenter a tím zpřístupnit PLM až na úroveň výrobního provozu. Těchto příkladů je více a podobné integrační projekty budou pokračovat.

Vlastní-li Siemens významného výrobce CAD/PLM softwaru, lze očekávat, že v rámci koncernu tento svůj software sám upřednostňuje?

Je to tak – v jednotlivých divizích jsou stávající CAD softwary a PDM aplikace nahrazovány řešením NX a Teamcenter. Ve většině subjektů divize Industry v České republice již tato změna proběhla a podobné projekty běží i v divizi Energy. Paralelně řada výrobních závodů využívá řešení Tecnomatix pro virtuálních ověřování a zvyšování výkonnosti výroby.

Vámi dodávané aplikace používají podniky rozdílných velikostí i zaměření. Se kterým softwarem zaznamenáváte v Česku největší úspěchy a čemu tyto úspěchy přičítáte?

Velký nárůst poptávky jsme zaznamenali u Tecnomatixu ve zmíněné oblasti digitální továrny. Je to pochopitelné, protože i během krize a snížení odbytu chcete stále výrábět s optimálním množstvím kapacit, stále vás zajímá, jakými opatřeními zvýšíte produktivitu bez dodatečných nákladů. U PLM projektů s řešením Teamcenter je patrný posun k tzv. podnikovému PLM. PLM přestává být pouze řešením pro konstrukci, ale celopodnikovou iniciativou, do které je zapojen obchod, nákup, technologie, výroba i servis. Teamcenter je nejrozšířenějším PLM softwarem na světě a jeho hlavní výhodou je zdařilá správa multi-CAD prostředí a bohaté funkční pokrytí celého životního cyklu produktu. Je tedy schopen uspokojit konstruktéry všech hlavních CAD systémů (Catia, Pro/Engineer, Inventor, AutoCAD, SolidWorks, NX nebo Solid Edge) a zároveň se stát platformou pro standardizaci firemních procesů a nástrojem pro zvýšení produktivity a zkrácení doby pro uvedení výrobku k zákazníkovi. Těmto požadavkům čelí zákazníci všech velikostí, a proto realizujeme projekty s desítkami uživatelů, ale rovněž se stovkami a tisíci dodaných licencí.

Když zmiňujete konkurenci, která je na trhu s CAx softwarem opravdu velmi silná, přičemž nabízená řešení v dílčích kategoriích se již svým výkonem zásadně neliší – jak odpovíte, pokud bych byl potenciálním zákazníkem a zeptal se: v čem se jako dodavatelé konstrukčního a PLM systému cítíte skutečně velmi silní a co dokážete nabídnout nad rámec běžného očekávání?

Od našich zákazníků slyšíme, že hledají strategického partnera pro oblast průmyslového softwaru, nikoli více dodavatelů jednotlivých bodových řešení pro konstrukci, NC programování, pevnostní analýzy, technologickou přípravu výroby, správu dat a tak dále. Našim zákazníkům nabízíme špičková řešení pro každou etapu životního cyklu, ale zároveň vzájemně integrovaná řešení, jednotné uživatelské rozhraní i ovládání a zejména plnou datovou asociativitu v průběhu práce. Případné změny v konstrukčním návrhu v NX jsou automaticky propagovány do datových výstupů typu výkres, kusovník, NC dráha, MKP výpočet, vizualizační výstup. Zároveň oddělení TPV je o změně informováno v rámci workflow, v modulu Teamcenter Manufacturing následně upraví technologické postupy a zpracuje novou výrobní dokumentaci. Vše se přitom odehrává na jednotném datovém základě a odpadají tak integrace, převody dat a nedorozumění a s tím související chyby, ztráty a časové prodlevy.

Ačkoliv všichni výrobci CAx softwaru přicházejí s neustálými inovacemi, vám se již několikrát podařilo nabídnout skutečně produktivní technologii jako první. Ať už to byla tzv. synchronní technologie zavádějící přímé modelování do parametrického softwaru, strojírenský 3D CAD na operačním systému Mac OS X, nebo nedávno ohlášené řešení pro řízení kvality fungující na bázi „cloudu“. Všechny tyto kroky lze v danou chvíli označit za revoluční – z čeho vychází inspirace Siemensu a na základě čeho se rozhodujete, že právě jmenované technologie budou těmi, jež zákazníci přivítají?

Dlouhodobě a konzistentně používáme několik mechanismů pro sledování požadavků našich zákazníků, získáváme informace o jejich spokojenosti s používanými produkty, naši uživatelé jsou zapojeni do diskusních fór a tak dále. To vše vám dává unikátní zpětnou vazbu a inspiraci pro další vývoj.

Pokud jsem zmínil synchronní technologii, nemohu se nezeptat, jakou odezvu mezi uživateli zaznamenala právě tato. Z reakcí vašich konkurentů se dá usuzovat, že jste vážně „trefili do černého“.

Naši uživatelé přivítali synchronní technologii s velkým nadšením. Pravda je, že jsme museli vynaložit větší úsilí v předvedení verze NX 6, kde byla synchronní technologie poprvé představena, protože řada uživatelů jednoduše nedůvěřovala našim tvrzením o možném skokovém zvýšení produktivity. Ve výsledku byli ale příjemně překvapeni a dnes jsou prvky synchronní technologie hojně využívány a jsou součástí obou CAD platforem, NX i Solid Edge. Kromě zrychlení vlastní konstrukce pomůže synchronní technologie též s převodem dat z jiných CAD systémů. Načtená data lze i bez znalosti jejich historie dále parametricky zpracovávat, takže odpadá mnohdy zdlouhavé přemodelování. Obdobně využívají výhod prvků synchornní technologie moduly NX CAM a NX Advanced Simulation (CAE).

Již jsem zmínil aktuální zjištění ekonomických analýz, jež prorokují pozvolný ústup recese a oživení trhů. Jaká očekávání to ve vás vyvolává a jaké další směry vývoje technického softwaru předpokládáte v dalším období?

V některých oborech působnosti našich zákazníků se již odehrává růst poptávky a zákazníci se dostávají do obdobné situace jako před krizí – zaznamenáváme přeplněnost kapacit, zavádění dodatečných směn a nutnost dalších kooperací se subdodavateli. Naším posláním je ulehčovat jim každodenní práci tak, aby se mohli soustředit na své klíčové kompetence. Naše další aktivity budou směřovat k prohlubování funkčnosti a vzájemné integrace jednotlivých prvků PLM systému. Zákazník chce nejlepší řešení ve své oblasti – a jak už jsem řekl – pokud možno od jednoho partnera.

Na závěr trochu z jiného soudku. Co vás jako ředitele Siemens PLM Software v poslední době v rámci vaší profese nejvíc potěšilo?

Dvě věci. Jednak, že se naše vize PLM partnera naplňuje. Vybavuji si nechápavé rozhovory s některými zákazníky před třemi lety. Se stejnými zákazníky dnes realizujeme ambiciózní PLM projekty. Druhá věc, která mě profesně potěšila, je úspěch našeho řešení NX v automobilovém průmyslu. V odvětví, které hojně využívá jiný CAD software, jsme nedávno zaznamenali příklon několika automobilek k platformě NX.

Rozhovor byl publikován v časopisu CAXMIX 1/2010